Kallelse till Årsmöte 30/6 kl.12

Kallelse till årsmöte i Stenungsunds Bordtennisförening Söndag den 30/6 kl.12 i Stenungsunds Arena.

Anmäl ditt deltagande via klubb-mailen senast 25/6.

Skicka in motion senast 25/6.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet
 3. Närvaro och fråga om röstlängd
 4. Mötets utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Fråga om anvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. Val av a) ordförande b) övriga styrelseledamöter och suppleanter c) revisor d)
  valberedning
 11. Övriga motioner och frågor
 12. Mötets avslutande

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras.