Behöver ni hjälp med att välja eller rent av vill köpa ett rack prata då med Simon Ebeling i föreningen. Han har alltid några färdigkomponerade och prisvärda rack inriktat mot nybörjare och ungdomsspelare att sälja för ca 500kr. Han kan också hjälpa er i val av rack om ni vill köpa/sätta ihop ett eget. Nedan finner ni en bra guide på vilka delar ett rack utgörs av.

Guide

Racket

Att välja racket kan vara svårt. När spelaren skall välja bör han rådgöra med sin tränare eller någon annan med erfarenhet. Det aspekter som är viktiga att tänka på är:

  • stommens form
  • total vikt (dvs stomme och gummi tillsammans)
  • hårdhet.

Det är av stor vikt att i yngre år rekommendera en racket som ger god kontroll och goda förutsättningar att producera skruv. Dessa egenskaper underlättar vid inlärning av rätt teknik.

Stommens form

Framför allt greppet har betydelse. Det är viktigt att ha ett grepp som medför att spelaren kan hålla löst i racketen och dessutom spela avspänt utan att han ”förlorar” sitt grepp. Det är viktigt att yngre spelare inte har ett för tjockt grepp. Känslan är individuell och det är den enskilde spelarens känsla som ska bestämma. Var dock inte främmande för att putsa till greppet på egen hand för att göra det mer komfortabelt.

Racketen kan placeras på tre olika sätt vid handskaksfattning som är den vanliga fattningen i europa:

  • Neutral fattning – racketen vilar som en förlängning av armen, placerad mitt emellan tummen och pekfingret
  • Backhandsfattning – racketen vrids mot pekfingret
  • Forehandsfattning – racketen vrids mot tummen

En racket ska kännas komfortabel i handen. Det är viktigt att komma ihåg att fattningen är individuell, dvs spelarens anatomiska förutsättningar och känsla bestämmer fattning. En speciell fattning kan givetvis ge både för – och nackdelar. Det finns ingen given koppling mellan exempelvis backhandsfattning och en bra backhand.

Racketens vikt

Vikten har stor betydelse. Trä är ett levande material och det kan vara upp till 20% skillnad på stommar av samma fabrikat och modell. Stommar med lättare skaft (t ex ihåliga) gör racketen mer framtung och kan vara en fördel för snabba attackspelare. Vissa spelare väljer en lättare racket och andra en tyngre. Valet är individuellt.

Gummin

Det finns i huvudsak två olika gummityper. Nabbarna inåt (backside) och nabbarna utåt (soft, mellanlånga nabbar eller långa nabbar). Det finns två olika typer av backside – ”klibb” eller ”vanligt”.

”Klibbgummin” benämns de kinestillverkade gummin som har högre friktion (skruvegenskaper) i ytgummit och därmed blir något långsammare.

”Vanliga gummin” är de gummin som har en något lägre friktion i ytgummit och därmed blir något snabbare.

Soft , kortnabb, gör det lättare att returnera till exempel servar och lösa bollar tack vare gummits låga friktion. Soft gör det även lättare att behärska motståndarens skruv. Soft används även av en del spelare som defensivgummi och ger mer variationsmöjligheter i förhållande till långa nabbar.

Mellanlånga nabbar är populärt bland en del offensiva damspelare och används oftast på backhandsidan för att neutralisera motståndarens skruv och förbereda för egen attack med forehand.

Långa nabbar används mest av defensivspelare för att behärska motståndarens hårt överskruvade bollar. Det finns även ett antiloopgummi som endast används i ringa omfattning. Antiloopgummit ger närmast ingen friktion.

Kommentarer inaktiverade.